MASTERCUT TITACROM BIMAT 1000V PLIERS

1000V - Pliers - MASTERCUT TITACROM BIMAT 1000V PLIERS - PLIERS - Combination   1000V - _Pliers_ - MASTERCUT_TITACROM_BIMAT_1000V_PLIERS - PLIERS_-_Combination

PLIERS - Combination

Code VDE Units to add to cart
76606 165 35 14 10 39 3,5 2,5 2 220 6 1 - Units to add to cart
76607 180 40 16 11 50 4 2,5 2 230 6 1 VDE Units to add to cart
76609 210 44 19 11 60 4,5 2,8 2,2 280 6 1 VDE Units to add to cart
1000V - Pliers - MASTERCUT TITACROM BIMAT 1000V PLIERS - PLIERS - Long nose VDE   1000V - _Pliers_ - MASTERCUT_TITACROM_BIMAT_1000V_PLIERS - PLIERS_-_Long_nose_VDE

PLIERS - Long nose VDE

Code VDE Units to add to cart
76612 160 55 11 9,5 2,5 46 3 2 1,5 170 6 1 VDE Units to add to cart
76613 200 75 15 9,5 3 70 3,5 2,5 2 210 6 1 VDE Units to add to cart
1000V - Pliers - MASTERCUT TITACROM BIMAT 1000V PLIERS - PLIERS - Bent nose pliers   1000V - _Pliers_ - MASTERCUT_TITACROM_BIMAT_1000V_PLIERS - PLIERS_-_Bent_nose_pliers

PLIERS - Bent nose pliers

Code Units to add to cart
76614 160 3 2 1,5 170 6 1 50 13 9,5 3 32° 41 Units to add to cart
76615 200 3,5 2,5 2 210 6 1 75 14 9,5 3 32° 90 Units to add to cart
1000V - Pliers - MASTERCUT TITACROM BIMAT 1000V PLIERS - PLIERS - Diagonal cutting pliers   1000V - _Pliers_ - MASTERCUT_TITACROM_BIMAT_1000V_PLIERS - PLIERS_-_Diagonal_cutting_pliers

PLIERS - Diagonal cutting pliers

Code Units to add to cart
76616 160 3 2.5 2 210 6 5 37 23 11 35 Units to add to cart
76617 190 3.5 2.7 2.2 250 6 5 40 25 11 29 Units to add to cart
1000V - Pliers - MASTERCUT TITACROM BIMAT 1000V PLIERS - PLIERS - Heavy duty cutting pliers   1000V - _Pliers_ - MASTERCUT_TITACROM_BIMAT_1000V_PLIERS - PLIERS_-_Heavy_duty_cutting_pliers

PLIERS - Heavy duty cutting pliers

Code Units to add to cart
76618 180 40 21 12 24 2,7 2,7 2,2 350 6 1 Units to add to cart
76619 200 40 21 12 22 3 3 2,5 370 6 1 Units to add to cart
1000V - _Pliers_ - MASTERCUT_TITACROM_BIMAT_1000V_PLIERS - PRESSURE_PLIER

PRESSURE PLIER

Code Units to add to cart
73248 150 90 Units to add to cart
1000V - _Pliers_ - MASTERCUT_TITACROM_BIMAT_1000V_PLIERS - INSULATING_CLAMP

INSULATING CLAMP

Code Units to add to cart
73249 150 65 Units to add to cart
1000V - Pliers - MASTERCUT TITACROM BIMAT 1000V PLIERS - COMBINATION 2   1000V - _Pliers_ - MASTERCUT_TITACROM_BIMAT_1000V_PLIERS - COMBINATION_2

COMBINATION 2

Code Units to add to cart
76611 235 43 19 13 55 5 3 2,5 380 6 5 Units to add to cart

TITACROM BIMAT 1000V PLIERS

1000V - Pliers - TITACROM BIMAT 1000V PLIERS - PLIERS - HEAVY DUTY CUTTING NIPPERS VDE   1000V - _Pliers_ - TITACROM_BIMAT_1000V_PLIERS - PLIERS_-_HEAVY_DUTY_CUTTING_NIPPERS_VDE

PLIERS - HEAVY DUTY CUTTING NIPPERS VDE

Code VDE Units to add to cart
76597 180 43 21 11 25 3,2 2,5 2 350 6 5 VDE Units to add to cart
76598 200 48 21 11 21 3,5 2,7 2,2 380 6 5 VDE Units to add to cart
1000V - Pliers - TITACROM BIMAT 1000V PLIERS - PLIERS - DIAGONAL CUTTING PLIERS VDE   1000V - _Pliers_ - TITACROM_BIMAT_1000V_PLIERS - PLIERS_-_DIAGONAL_CUTTING_PLIERS_VDE

PLIERS - DIAGONAL CUTTING PLIERS VDE

Code VDE Units to add to cart
76595 160 25 20 10 25 3 2,2 1,5 210 6 1 VDE Units to add to cart
76596 190 32 26 11 29 3,2 2,5 2 250 6 1 VDE Units to add to cart
1000V - Pliers - TITACROM BIMAT 1000V PLIERS - Pliers - End cutting nipper (Electrician) VDE   1000V - _Pliers_ - TITACROM_BIMAT_1000V_PLIERS - Pliers_-_End_cutting_nipper_(Electrician)_VDE

Pliers - End cutting nipper (Electrician) VDE

1000V - Pliers - TITACROM BIMAT 1000V PLIERS - PLIERS - BENT NOSE PLIERS VDE   1000V - _Pliers_ - TITACROM_BIMAT_1000V_PLIERS - PLIERS_-_BENT_NOSE_PLIERS_VDE

PLIERS - BENT NOSE PLIERS VDE

Code VDE Units to add to cart
76593 160 41 12 9,0 2,7 32° 47 2,5 VDE 1,6 1 170 6 5 Units to add to cart
76594 200 65 14 11 3,3 32° 70 3,2 VDE 2,2 1,5 210 6 5 Units to add to cart
1000V - Pliers - TITACROM BIMAT 1000V PLIERS - PLIERS - LONG NOSE VDE   1000V - _Pliers_ - TITACROM_BIMAT_1000V_PLIERS - PLIERS_-_LONG_NOSE_VDE

PLIERS - LONG NOSE VDE

Code VDE Units to add to cart
76591 160 48 12 9,5 2,3 50 2,5 1,6 1 170 6 1 VDE Units to add to cart
76592 200 70 14 10,5 2,6 80 3,2 2,2 1,5 210 6 1 VDE Units to add to cart
1000V - Pliers - TITACROM BIMAT 1000V PLIERS - PLIERS - Combination VDE   1000V - _Pliers_ - TITACROM_BIMAT_1000V_PLIERS - PLIERS_-_Combination_VDE

PLIERS - Combination VDE

Code VDE Units to add to cart
76582 165 36 15 10 38 3 2 1,5 230 6 1 VDE Units to add to cart
76583 180 38 14 11 41 3,5 2,2 1,5 270 6 1 VDE Units to add to cart
76584 200 43 17 12 50 4 2,5 2 330 6 1 VDE Units to add to cart
1000V - Pliers - TITACROM BIMAT 1000V PLIERS - PLIERS - Flat nose VDE   1000V - _Pliers_ - TITACROM_BIMAT_1000V_PLIERS - PLIERS_-_Flat_nose_VDE

PLIERS - Flat nose VDE

Code VDE Units to add to cart
76589 160 55 8,5 40 170 6 1 VDE Units to add to cart
1000V - Pliers - TITACROM BIMAT 1000V PLIERS - PLIERS Round nose VDE   1000V - _Pliers_ - TITACROM_BIMAT_1000V_PLIERS - PLIERS_Round_nose_VDE

PLIERS Round nose VDE

Code VDE Units to add to cart
76590 160 41 2 10 39 160 6 1 VDE Units to add to cart
1000V - _Pliers_ - TITACROM_BIMAT_1000V_PLIERS - Pliers_-_End_cutting_pliers_(electrician)_VDE

Pliers - End cutting pliers (electrician) VDE

1000V - _Pliers_ - TITACROM_BIMAT_1000V_PLIERS - Pliers_-_Wirestripped_VDE

Pliers - Wirestripped VDE

1000V - _Pliers_ - KIT - A
Code Units to add to cart
76604 76607-180mm 76616-160mm 76603-160mm TITACROM Units to add to cart
1000V - _Pliers_ - KIT - B
Code Units to add to cart
76605 76607-180mm 76616-160mm 76603-160mm TITACROM Units to add to cart